<% Response.Write(" HEllo World") %>

 

khan.jpg (69729 bytes)

SANGEET SAMRAT KHANSAHEB ALLADIYAKHAN ANNIVERSARY CELEBRATION
29 Years

April 13th, 14th (Good-Friday), 15th and 16th, 2006
at
Bal Vikas Sangh Hall

4th Road, Near Gandhi Maidan, Chembur, Mumbai - 400 071

Programme Dates
Thursday 13-4-2006     Friday 14-4-2006       Saturday 15-4-2006    
 Sunday 16-4-2006

Thursday 13-4-2006 
Eve. 4.30 to 10.00 p.m.

1
Smt. Sukhada Kane - Kolhapur
(VOCAL)
Sri Makrand Kundale (Harmonium)
Dr. Nandkumar Joshi (Tabla)

2
Pt. Nityanand Haldipur - Mumbai (Basuri Vadan)
Sri Sadanand Nayapalli (Tabla)

3
Dr. S. Srinivasan - Mumbai - Mumbai (Vocal) 
Sri Shashikant Lavekar (Harmonium)
Sri Madan Mishra (Tabla)

4
Smt. Nilakshi Juvekar - Mumbai (Vocal)
Sri Achut Joshi (Harmonium)
Sri Rajendra Antkar (Tabla)

Friday (Good-Friday) 
14-4-06 Eve. 4.30 to 10.00 p.m.
1

Sri Kumar Pranav Patvardhan (Vocal)

Child Artist
Sri Shashikant Lavekar (Harmonium)
Sri Nagesh Dhamapurkar (Tabla)

2
Sri Mahesh Kulkarni  - Belgaum - Mumbai
(VOCAL)
Sri Makrand Kundle (Harmonium)
Sri Vinayak Naik (Tabla)

3
Pt. Rajendra Varman - Mumbai (Satar Vadan)
Sri Madan Mishra (Tabla)

4
Sri Ustad Vajahat Husen - Mumbai (Vocal)

Sri Makrand Kundle (Harmonium)
Sri Mandar Puranik (Tabla)

Saturday 15-4-2006 
Eve. 4.30 to 10.00 p.m. 

1
Dr. Shantaram Hegade - Dharvad (VOCAL)
Sri Vishwanath Kanhere (Harmonium)
Sri Nagesh Dhamapurkar

2
Pt. Tulsidar Borkar - Mumbai
(Harmonium Vadan)
Sri Vibhav Nageshkar (Tabla)

3
Prof. Pt. Yashpaul - (Voacal)

Sri Shashikant Lavekar (Harmonium)
Sri Sadanand Nayampalli (Tabla)

Sunday 16-4-2006
Mor. 8.30 To Afternoon 

1
Pt. Vidydhar Vyas (Lucknow) (Vocal)
Sri Anant Kemkar (Harmonium)
Sri Sadanand Nayampalli (Tabla)

2
Dr. Arun Dravid - America (Vocal)
Sri Shashikant Lavekar (Harmonium)
Sri Vibhav Nageshkar (Tabla)

Back to Home Page

e.com ( India ) Pvt. Ltd
1999-2003 e.com Best Viewed in 640x480